Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 405)
 
6/2018
Czy przy obecnie funkcjonującym prawie łowieckim osoba niepełnoletnia może zostać przyjęta na staż w kole łowieckim?

6/2018
Część uchwał podjętych przez walne zgromadzenie została uchylona w ramach nadzoru przez zarząd okręgowy. Stało się to jednak dopiero po upływie prawie 9 miesięcy od daty walnego, mimo że protokół przekazany został w statutowym czasie do zarządu okręgowego. Podstawą uchylenia był brak w porządku obrad punktów walnego dotyczących tych uchwał. We wspomnianym okresie część uchylonych uchwał została zrealizowana. Dotyczyło to m.in. opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie, np. w zakresie korzystania z kwatery myśliwskiej. Czy po tak długim okresie zarząd okręgowy może uchylić uchwały i czy powinien nastąpić zwrot pobranych opłat myśliwym?

6/2018
Nie brałem udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez zarząd koła. Pracuję za granicą i nie było mnie wówczas w kraju. Nie przedstawiłem również zaświadczenia o przystrzelaniu broni przez instruktora spoza koła. W efekcie łowczy odmówił mi odstrzału na rogacza. Twierdzi, że nie wolno polować z bronią nieprzystrzelaną. W sąsiednim kole zaświadczenia takie nie są wymagane. Czy mój zarząd łamie prawo?

6/2018
Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie np. dolnych limitów w strukturze pozyskania saren?

6/2018
Jestem myśliwym z kilkumiesięcznym stażem. Mam pozwolenie na broń myśliwską, ale nie kupiłem jeszcze żadnej własnej broni. Zamierzam korzystać ze sztucera ojca, który posiada wiele jednostek broni. Na kursie dla stażystów wykładowca mówił, że jest to możliwe. Jednak zarząd koła nie chce mi wydać odstrzału na dzika do czasu, aż będę miał własną broń. Czy łowczy postępuje zgodnie z prawem?

6/2018
Nasze koło łowieckie rozważa zakup kilkunastu pułapek i rozstawienie ich w łowisku celem redukcji drapieżników. Jakie są obecnie możliwości stosowania pułapek żywołownych przez myśliwych?

11/2017
Zarząd kola podjął uchwałę o podzieleniu jednego z dwóch obwodów na tak zwane podłowiska. Podzielił myśliwych na grupy i nakazał nam polowanie w wyznaczonych grupach w konkretnych miejscach. Jeden z kolegów napisał do zarządu, co sądzi o takiej decyzji, i został zawieszony na 6 miesięcy. Płacimy składki, a możemy polować tylko w 1/4 łowiska. Bardzo prosimy o pomoc w tej sprawie i ocenę prawną tej sytuacji. Co możemy zrobić?

11/2017
Walne zgromadzenie podjęło nowe uchwały dotyczące wprowadzenia opłat na utrzymanie urządzeń łowieckich i zagospodarowanie łowiska z możliwością odpracowania należności. Podejmując te uchwały, nie zmieniono uchwał odnoszących się do uczestnictwa w akcji zbierania wnyków oraz ograniczającej wydawanie odstrzałów w przypadku nieuczestniczenia w tych akcjach.
Proszę o wyjaśnienie, czy uchwała nakładająca obowiązek zbierania wnyków jest zgodna z uchwałą dotyczącą opłat za zagospodarowanie łowiska oraz czy nieobecność podczas zbierania wnyków może skutkować wstrzymaniem lub cofnięciem upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego?

10/2017
Podpisaliśmy umowę dzierżawy obwodu łowieckiego z ustalonym w pierwszym roku czynszem dzierżawnym w określonej wysokości. Otrzymaliśmy ze starostwa fakturę, w której do kwoty wskazanej w umowie doliczono podatek VAT. Jest to spora kwota, a jako koło liczymy każdą złotówkę. W związku z tym mamy pytanie: czy starostwo ma prawo naliczać podatek VAT do czynszu dzierżawnego?

10/2017
Na naradzie z łowczymi kół łowieckich przedstawiono rekomendację dla myśliwych zrealizowania redukcji dzika do poziomu 1 osobnika na 1000 ha obwodu. Mam pytanie, jak umocowana jest ustawowo owa rekomendacja i co jeżeli koło nie zrealizuje tego obowiązku. Interesuje mnie aspekt prawny. Chciałbym też wiedzieć, czy ustalenie liczby dzików, jaka ma zostać w obwodzie, dotyczy powierzchni całego obwodu czy powierzchni użytkowej obwodu?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-400][401-405] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u