Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 10/2009
 
Pytanie:
Czy sztucer samopowtarzalny może być załadowany trzema nabojami (w magazynku dwie sztuki amunicji i w komorze nabojowej lufy jedna sztuka). Zgodnie z regulaminem polowań nie wspomina się o komorze nabojowej. W związku z tym uważam, że ładowanie takie jest dopuszczalne. Czy sztucer repetier może być załadowany na polowaniu zbiorowym sześcioma nabojami? Czy dryling może być załadowany na polowaniu zbiorowym trzema nabojami?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Lektura rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. nr 61, poz. 548) rozwiewa wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Przepis par. 3 ust. 1 stanowi, że do polowania dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów; magazynek broni samopowtarzalnej może zawierać najwyżej dwa naboje. Zatem w magazynku sztucera samopowtarzalnego mogą znajdować się maksimum dwa naboje. Ponieważ rozporządzenie nie wspomina nic o komorze nabojowej, dopuszczalna jest obecność naboju także w komorze (przypominam w tym miejscy o bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które zawiera cytowane rozporządzenie). Dopuszczalne jest także załadowanie sztucera repeteria sześcioma nabojami (jak stanowi rozporządzenie „po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów”) czy też drylingu trzema nabojami.
Marcin Pasternak

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u