Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 7/2017
 
Pytanie:
Gdzie określono warunki, jakie musi spełnić hodowca chartów. Mamy w obwodzie taką hodowlę, którą założyła osoba przyłapana przez nas na kłusownictwie. Niestety sprawa została umorzona. Obawiamy się, że charty będą służyły także do procederu nielegalnego wchodzenia w posiadanie zwierzyny.
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Delegacja ustawowa zawarta w art. 10 ustawy Prawo łowieckie uwzględnia fakt, że charty nie są w rozumieniu naszych przepisów psami, które można wykorzystać do polowania, czyli jednego z elementów prowadzenia gospodarki łowieckiej, i dlatego mają do nich zastosowanie inne przepisy gwarantujące im stworzenie odpowiednich warunków do egzystencji. Na podstawie tej delegacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z 5 lipca 2010 r. Odnosząc się do przepisów w nim zawartych, należy stwierdzić, że określają one warunki i sposoby hodowania i utrzymania chartów rasowych i ich mieszańców bez podania ścisłych parametrów, ponieważ zależne są one od cech indywidualnych każdego osobnika. Jakkolwiek decyzja wydawana jest przed wejściem w posiadanie psa przez przyszłego właściciela, to jednak w ustalaniu warunków jest ona częściowo uznaniowa i może oprzeć się na opinii właściwego biegłego rzeczoznawcy. Pozwala bowiem sprawdzić przed wejściem w posiadanie charta lub jego mieszańca, czy osoba zamierzająca prowadzić jego hodowlę lub go utrzymywać jest w stanie zapewnić mu warunki życiowe dostosowane do wymagań rasy. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie, starosta ma prawo cofnąć decyzję, jeżeli niespełnione są wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Przepis ten umożliwia kontrolę osób hodujących lub utrzymujących charty po wydaniu zezwolenia i wejściu w posiadanie psa.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u