Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 8/2017
 
Pytanie:
Postawiono na walnym zgromadzeniu wniosek o zwolnienie ze składki członkowskiej do koła członków zarządu koła. Głosowano na cały zarząd, podejmując uchwałę o treści: „Członkowie zarządu zostają zwolnieni z płatności rocznej składki członkowskiej na rzecz koła”. Zdaniem ZO PZŁ uchwała ta nie narusza Statutu PZŁ. Czy w tej sytuacji można mówić o naruszeniu statutu czy też nie?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. (zgodnie z par. 53 pkt 9 Statutu PZŁ) zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła. Ta właściwość została zachowana. Dyspozycja zawarta w tej normie prawnej również została spełniona, gdyż zwolnienie dotyczyło poszczególnych osób, które w tej chwili pełnią określone funkcje w zarządzie koła. Uważam, że stanowisko zarządu okręgowego jest prawidłowe. Oczywiście warunkiem prawidłowości takiego stanowiska jest określenie, że zwolnienie dotyczy konkretnych osób pełniących obecnie funkcję w zarządzie koła, a nie dotyczy generalnie danych funkcji bez względu na to, jaka osoba je obecnie lub w przyszłości pełni. W przedstawionej sytuacji mieliśmy do czynienia z głosowaniem na konkretne osoby en block. Jeżeli walne zgromadzenie nie wniosło sprzeciwu co do takiej formy głosowania, to nie można mówić tu o jakiejkolwiek sprzeczności z postanowieniami statutu.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u