Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 8/2017
 
Pytanie:
Moje pytanie dotyczy kwestii wyboru zarządu koła. Jednym ze sposobów jest wybór prezesa, a on dobiera sobie pozostały skład. Czy ten skład musi również zostać przegłosowany przez WZ – jeżeli tak, to co się dzieje w przypadku, kiedy na WZ zaproponowany skład nie uzyska większości? Głosowanie tajne czy jawne?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
W myśl par. 64 ust. 4 Statutu PZŁ walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden z następujących sposobów: – przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje, – przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek pozostałych członków, – przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji. Z istoty bezpośredniego wyboru członków zarządu na poszczególne funkcje wynika, że zarząd nie jest władny w toku kadencji dokonywać zmian w zakresie pełnionych funkcji, gdyż stałoby to w sprzeczności z wolą walnego zgromadzenia. Przepis statutowy mówi jednoznacznie, że wyboru dokonuje walne zgromadzenie koła. W drugim przypadku wybrany uprzednio prezes jest wnioskodawcą osób do poszczególnych funkcji. Takie kandydatury nie mogą być w tej metodzie wyboru zgłoszone przez kogoś innego. Zawsze jednak ostateczny wybór należy do walnego zgromadzenia. Jeżeli któryś z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, wybrany prezes może zgłosić innego kandydata. Nic nie stoi na przeszkodzie zgłoszenia ponownie tego samego kandydata. Do każdego z organów koła lub Zrzeszenia wybór następuje w głosowaniu tajnym.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u