Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 12/2018
 
Pytanie:
Czy w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń można prowadzić zimowe dokarmianie zwierzyny?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
W obecnym stanie prawnym kwestie związane z dokarmianiem zwierząt łownych wynikają zarówno z przepisów ustawy Prawo łowieckie, jak i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Artykuł 13 ustawy Prawo łowieckie wskazuje, że dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mogą dokarmiać zwierzynę. Obwarowane jest to jednak klauzulą, że tego rodzaju działanie nie może stwarzać zagrożenia epizootycznego. Dodatkowo w przypadku podejmowania takich inicjatyw konieczne jest uzgodnienie miejsc wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub zarządcą gruntu, na którym zabiegi te mają być realizowane. Z kolei przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt jednoznacznie wskazują, że powiatowy lekarz weterynarii może czasowo zakazać dokarmiania zwierząt łownych. Odbywa się to na drodze rozporządzenia, które w tym przypadku stanowi akt prawa miejscowego. Niemniej jednak obligatoryjny zakaz dokarmiania dzików na obszarach zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze ochronnym (strefy czerwona, niebieska i żółta) wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w 2018 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Należy więc stwierdzić, że w obwodach opisanych przez czytelnika z całą pewnością w obecnych uwarunkowaniach prawnych obowiązuje zakaz dokarmiania dzików. Jednocześnie za jego nieprzestrzeganie przewidziane są sankcje karne w postaci kar pieniężnych. Z kolei dokarmianie innych gatunków zwierzyny może być prowadzone na zasadach wynikających z ustawy Prawo łowieckie.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u