Porady praktyczne
Broń do aresztu

Komendanci wojewódzcy Policji coraz częściej wszczynają postępowania dotyczące cofnięcia zezwoleń na posiadanie broni myśliwskiej. Przyczyną podejmowania takich działań są przypadki zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu oraz prowadzone przeciw myśliwym postępowania karne.

Myśliwy prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości. Jego broń leżała w tym czasie w miejscu jego zamieszkania, zabezpieczona prawidłowo w metalowej szafie. Popełnił on zatem występek penalizowany w art. 178a kodeksu karnego. Sąd rejonowy warunkowo umorzył postępowanie karne na okres próby 2 lat, orzekając także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres roku.

Karma z „gałęzi”

Czym dokarmiać jelenie zimą, żeby chronić drzewa przed spałowaniem? Doświadczenia żywieckich myśliwych wskazują, że nie burakiem, kiszonką czy owsem, ale specjalną mieszanką gałęzi świerka i jodły oraz kukurydzy.

W marcu 2005 r. grupa myśliwych i leśników z Żywiecczyzny w trakcie wizyty w Orawskiej Leśnej na Słowacji miała okazję zaznajomić się z gospodarką łowiecką na Orawie. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat ograniczania szkód powodowanych przez jelenie w drzewostanach, przez zimowe dokarmianie jeleni karmą produkowaną na bazie gałęzi świerkowych i jodłowych z dodatkiem siana i kukurydzy. Pisałem o tym szczegółowo w „Łowcu Polskim” (nr 6/2005).

Odpady zwierzęce na polowaniu

Nowa sytuacja wynikająca z integracji z UE wywołuje pytania m.in. na temat postępowania z odpadami zwierzęcymi powstałymi w wyniku polowania. Na wiele z nich nie ma niestety, jednoznacznych odpowiedzi.

Zarówno prawo polskie jak i Unii Europejskiej dotyczące postępowania z odpadami pochodzenia zwierzęcego, nie reguluje w sposób szczegółowy zagadnień związanych z odpadami powstałymi (wytworzonymi ) w związku z wykonywaniem polowania na zwierzęta łowne. Prawo UE jest w tej dziedzinie bardzo sformalizowane i częstokroć, bardzo trudne do dostosowania do naszych warunków. Niemniej, od pewnego czasu obowiązują nas zasady, o których nie wiemy nic lub prawie nic.

Jak występować o odznaczenia

Naczelna Rada Łowiecka uchwaliła nowy Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich, który odpowiada aktualnym wymogom statutowym oraz upraszcza procedury.

Zachowując główne dotychczasowe zapisy, wprowadzone zostały zmiany w postaci przyjęcia zasady nadawania dyplomu wraz z odznaczeniem Złom i Medal św. Huberta dla koła łowieckiego. Zrezygnowano także z pięcioletniej karencji przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie Medalu św. Huberta. Wprowadzono ponadto trzy nowe formularze na odznaczenia łowieckie: dla członka koła, dla koła łowieckiego i na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa.

Wabienie jarząbka

Podskakiwanie głuszca pod pieśnią przeszło już do historii, podobnie jak polowanie na cietrzewie. Jesienne polowanie na jarząbki to jedne z ostatnich tajemniczych łowów.

W całym paśmie Karpat, a także w puszczach północnej Polski żyje arystokrata ubrany w szarobure piórka. Uganiając się jesienią za ryczącymi bykami, mało który myśliwy zwraca na niego uwagę. Przejmujący gwizd słyszany na porannym podchodzie jest obcą pieśnią lasu. Jarząbek – wielki przysmak carów Rosji – w podręcznikach łowieckich skwitowany: „bez znaczenia gospodarczego”. Czy można jednak przeliczać na złotówki i kilogramy dziczyzny uroki tego polowania?

 

   
     
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u