"Łowiec Polski" - numer 12/2018
Wiadomości

Myśliwi dla Niepodległej

Sto lat temu nasza ojczyzna powróciła na mapę Europy. Wśród tych, którzy dla Polski nie szczędzili krwi, byli rycerze świętego Huberta. Poświęconą im bogatą ekspozycję otwarto w budynku Sejmu RP.

Sygnał „Darz bór”, odegrany na rogach przez zespół „Pasja”, oznajmił początek niezwykłej uroczystości. Sejm wolnej Rzeczypospolitej oddał cześć bojownikom o niepodległość, których pasją było łowiectwo, a ochrona rodzimej przyrody i zwierzostanów stanowiła największą życiową troskę. Mówił o tym poseł Edward Siarka, przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa.

– Nie byłoby II Rzeczypospolitej bez takich postaci, jak marszałek Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki czy generał Tadeusz Rozwadowski, współtwórca zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku – mówił poseł Siarka. – Pamiętajmy, że wszyscy oni byli myśliwymi. Marszałek polował podczas zesłania na Syberię, ale i po powrocie do kraju, co dokumentuje słynne zdjęcie wykonane w majątku na Polesiu. Generał Rozwadowski ponad wszystko przedkładał łowiska rodzinnej Galicji, a prezydent Mościcki – Komory Cieszyńskiej, Białowieży i Spały. Do tych pięknych tradycji nawiązuje odbywający się rokrocznie Hubertus Spalski.

O zasługach polującej braci dla odbudowy zwierzostanów, które ucierpiały wskutek rabunkowej gospodarki, działań pierwszej wojny światowej i plagi kłusownictwa, mówił z kolei łowczy krajowy Piotr Jenoch. Na szczególne uznanie zasługuje Jan Sztolcman, twórca i pierwszy redaktor naczelny „Łowca Polskiego”, dzięki któremu do polskich lasów powrócił żubr.

– W roku tak wspaniałych jubileuszy – 100-lecia odzyskania niepodległości i 95-lecia naszej organizacji – oddajmy szacunek kawalerowi krzyża Virtuti Militari i późniejszemu Wodzowi Naczelnemu generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, który w 1936 roku został pierwszym prezesem PZŁ – mówił Piotr Jenoch. – Osoba pana generała łączy umiłowanie ojczyzny i pełne dla niej poświęcenie oraz oddanie sprawie etycznego łowiectwa.

  Resztę artykułu przeczytasz w pełnym wydaniu "Łowca Polskiego"

 

Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone